Helkama Bica logotype

Make your career here

Kaapeleita kansainvälisille markkinoille

Arvot

 • Innostus

  Menestymiseen tarvitaan innostusta

 • Onnistuminen, kannustaminen

  Teemme työmme yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja tuemme toinen toisiamme

 • Yksinkertaisuus, ahkeruus

  Toimimme selkeästi ja avoimesti. Uskomme yksinkertaisiin ratkaisuihin ja kovaan työhön

 • Terve, toimiva yritys

  Hyvin hoidetusta yrityksestä on iloa kaikille

 • Asiakkaita varten, yhteiskunnan parhaaksi

  Teemme työtämme asiakkaitamme varten ja toimimme vastuullisesti

Työpaikka & kulttuuri